borelioza

Choroby przenoszone przez kleszcze

Obecnie najczęściej wspominaną chorobą odkleszczową jest borelioza. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyne schorzenie przenoszone przez te pajęczaki. W jaki sposób można chronić się przed chorobami odkleszczowymi i które z nich są szczególnie niebezpieczne?